AmCham-Кыргызстан веб-сайтына кош келипсиз!

Кыргыз Республикасындагы Америкалык Соода Палатасы (AmCham) – Кыргызстанда жагымдуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү бизнес чөйрө түзүүгө умтулган алдыңкы эл аралык бизнес-ассоциация. AmCham эл аралык майданда жергиликтүү бизнестин, ошондой эле Кыргызстандагы чет өлкөлүк компаниялардын кызыкчылыктарын көздөө менен, 100дөн ашуун компания менен иш жүргүзөт. Өз ишмердигин жүзөгө ашырууда өз ара пайдалуу чечимдерге жетүү үчүн AmCham ишкерлер, саясатчылар жана инвесторлор отосунда байланыштыруучу звено ролун аткарат.

AmCham’га мүчө бөлүүнүн артыкчылыктары

AmCham 100дөн ашык өлкөдө ишкерлер жамаатынын кызыкчылыктарын көздөгөн дүйнөдөгү ири уюмга кирет.

AmCham бизнести жергиликтүү да, эл аралык да деңгээлдерде өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзөт.

AmCham мүчөлөрү өз байланыш түйүндөрүн кеңейтип, бизнес өнөктөштөрдү, инвесторлорду жана кардарларды таба алышат.

AmCham мүчөлөрү өлкө аймагында да, чет өлкөлүк базарларда да В2В сектору арасында өз өнүмдөрүн жана кызмат көрсөтүүлөрүн майнаптуу өткөрө алышат.

AmCham мүчөлөрү

Биздин жетишкендиктер

1
AmCham представлен в 108
странах по всему миру
1
представлены интересы более3 млн компаний по всему миру

Биздин өнөктөштөр