Башкаруу жана персонал

Аткаруучу директор

Айзада Осмоналиева

Административдик менеджери

Фатима Долаева

Мүчөлүк өнүктүрүү жана PR менеджери

Малика Ален

Долбоорлор жана өнүктүрүү менеджери

Дарья Чебакова

Долбоорлордун PR менеджери

Майя Жумабекова

Башкы бухгалтер
Юрист

Ильяс Айдар

IT-директор
Menu