Мүчө болууга табыштама

Мүчө болуу үчүн төмөнкүлөр зарыл:

  • Мүчөлүктүн категориясын аныктап алыңыз;
  • Мүчө болуу тууралуу өтүнмөнү толтуруп, memberservices@amcham.kg электрондук дарегине жибериңиз. AmCham жаңы катышуучулардын кошулуусун кубаттайт, бирок ар бир өтүнмө бизнес-ассоциациялардын талаптарына жана максаттарына шайкеш келип-келбегенин кылдат баалап чыгат.
  • AmCham’га Кыргызстанда иш алып барган чет өлкөлүк да, жергиликтүү да компаниялар мүчө боло алышат.

Америкалык соода палатасына мүчө болууга тиешелүү толук маалыматты +996 (312) 97 98 45 телефон номерине чалып, алсаңыз болот.