УЮМДУН ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШУУ ЖОЛДОРУ

Кыргыз Республикасындагы Америкалык Соода Палатасы
(American Chamber of Commerce in Kyrgyz Republic)

Дареги: Абдрахманов көч., 191, #123 кеңсе
Бишкек, Кыргыз Республикасы, 720011
Телефон: +996 (312) 62 33 89, 62 33 95
Факс: +996 (312) 62 34 06
E-mail: memberservices@amcham.kg; pa@amcham.kg