УЮМДУН ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШУУ ЖОЛДОРУ

Кыргыз Республикасындагы Америкалык Соода Палатасы
(American Chamber of Commerce in Kyrgyz Republic)

Дареги: Абдрахманов көч., 191, #119 кеңсе
Бишкек, Кыргыз Республикасы, 720011
Телефон: +996 (312) 979 845
E-mail: memberservices@amcham.kgpa@amcham.kg