Дисконттук программа

AmCham-Кыргызстан мүчө компаниялардын кызмат көрсөтүүлөрүн жана продукцияларын илгерилетүү үчүн натыйжалуу аянтча түзүп берет. AmCham Дисконттук программасына катышуу Палатага мүчө компаниялардын арасында кросс-маркетингдин эффективдүү аспабы болуп эсептелет. Ал дисконттук картанын ээлерине Палатанын мүчөлөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрүнө жана продукциясына эксклюзивдүү жеңилдиктерди берет.

Палатанын ар бир мүчөсү мүчөлүктүн категориясына жараша белгилүү бир сандагы дисконттук картага ээ болот:

  • А категориясы – 3 (үч) дисконттук карта;
  • В категориясы – 2 (эки) дисконттук карта;
  • С категориясы – 1 (бир) дисконттук карта.

Дисконтные программы прошлых лет

Member-to-Member 2019

Member-to-Member 2018

Member-to-Member 2017

Member-to-Member 2016